Reglementări


Regulamentul BNR nr. 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

Regulamentul BNR nr. 3/2024 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi