Reglementări


Regulament BNR nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi


Formularul 1: Fişa de acreditare la centrala incidentelor de plăţi a persoanelor autorizate să transmită şi să recepţioneze informaţii privind incidentele de plăţi (fişier pdf, 93K)
Schema 2: Fluxul informaţional al Centralei Incidentelor de Plăţi (fişier pdf, 67K)
Formularul F3A: Formular de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri (fişier pdf, 86K)
Formularul F3B: Formular de raportare a refuzurilor bancare cu cambii (fişier pdf, 87K)
Formularul F3C: Formular de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin (fişier pdf, 87K)
Formularul 3A: Cerere de înscriere a refuzului bancar privind cecul (fişier pdf, 132K)
Formularul 3B: Cerere de înscriere a refuzului bancar privind cambia (fişier pdf, 123K)
Formularul 3C: Cerere de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin (fişier pdf, 127K)
Formularul 4: Somaţie (fişier pdf, 96K)
Formularul F5: Formular de suspendare/reluare a interdicţiei bancare (fişier pdf, 80K)
Formularul 5: Cerere de suspendare/reluare a interdicţiei bancare (fişier pdf, 113K)
Formularul F6: Formular de anulare a înregistrărilor din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (fişier pdf, 82K)
Formularul 6A: Cerere de anulare a incidentului de plată privind cecul (fişier pdf, 108K)
Formularul 6B: Cerere de anulare a incidentului de plată privind cambia (fişier pdf, 100K)
Formularul 6C: Cerere de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin (fişier pdf, 97K)
Formularul F7: Notificarea Centralei Incidentelor de Plăţi privind interdicţia bancară (fişier pdf, 94K)
Formularul F8: Notificarea Centralei Incidentelor de Plăţi privind suspendarea/reluarea interdicţiei bancare (fişier pdf, 93K)
Formularul F9: Formular de consultare (fişier pdf, 81K)
Formularul 9: Cerere de consultare (fişier pdf, 120K)
Formularul F10: Formularul lista erorilor privind raportarea informaţiei referitoare la incidentele de plăţi (fişier pdf, 79K)
Formularul F11: Formularul de rectificare a informaţiilor înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (fişier pdf, 80K)
Anexa 12: Lista informaţiilor înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi ce pot fi rectificate (fişier pdf, 84K)