Statistică monetară şi financiară


Seturile de date din această secţiune au ca sursă datele statistice furnizate de instituţiile financiare monetare, date care contribuie la conturarea fluxurilor financiare din economie şi la fundamentarea procesului decizional în domeniul politicii monetare şi al stabilităţii financiare.

Indicatori calculaţi pe baza datelor din bilanţul monetar consolidat al instituţiilor financiare monetare:

Alţi indicatori agregaţi privind instituţiile de credit sunt calculaţi pe baza raportărilor prudenţiale ale instituţiilor de credit.

Datele sunt publicate conform calendarului de diseminare, majoritatea seriilor statistice fiind disponibile şi în baza de date interactivă.

Informaţii privind metodologiile şi cadrul legal de raportare statistică a instituţiilor financiare monetare sunt disponibile în secţiunea Raportări către BNR.