Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T3/2019 T4/2019 T1/2020 T2/2020 T3/2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ74 655,273 055,674 277,877 671,982 045,9
    1. Administraţia publică41 256,439 657,341 094,245 604,649 549,0
        Termen scurt465,0252,8128,1239,1225,7
            Numerar şi depozite454,8235,562,2150,2181,4
            Titluri de natura datoriei2,513,059,269,820,0
            Împrumuturi2,12,12,17,311,2
            Credite comerciale şi avansuri5,62,24,711,813,1
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
        Termen lung40 791,339 404,540 966,145 365,449 323,3
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Titluri de natura datoriei32 833,931 609,632 793,436 930,341 012,4
            Împrumuturi7 953,57 791,08 168,88 431,38 307,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive4,03,93,93,93,8
    2. Banca Centrala1 231,11 216,61 229,01 209,71 188,1
        Termen scurt1,90,43,10,63,7
            Numerar şi depozite1,90,43,10,63,7
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
        Termen lung1 229,21 216,11 226,01 209,11 184,4
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 229,21 216,11 226,01 209,11 184,4
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala7 968,37 838,87 591,37 365,67 305,6
        Termen scurt3 719,03 760,43 559,13 402,13 659,2
            Numerar şi depozite3 666,43 717,33 525,63 370,93 626,5
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive52,743,233,531,232,7
        Termen lung4 249,34 078,44 032,23 963,63 646,4
            Numerar şi depozite4 208,13 911,63 894,93 800,93 485,9
            Titluri de natura datoriei41,2166,8137,3162,6160,5
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
    4. Alte sectoare24 199,424 342,924 363,323 491,924 003,3
        Termen scurt10 596,610 576,810 377,89 638,610 100,5
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi1 786,01 782,91 824,91 929,01 804,7
            Credite comerciale şi avansuri8 655,48 608,98 380,17 423,98 116,6
            Alte pasive155,3185,1172,8285,7179,2
        Termen lung13 602,813 766,013 985,513 853,313 902,7
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Titluri de natura datoriei8,1344,51 079,71 144,41 155,6
            Împrumuturi13 222,613 001,112 574,812 338,312 398,2
            Credite comerciale şi avansuri359,6403,6315,4358,4338,9
            Alte pasive12,516,915,612,310,1
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI32 981,636 727,335 173,636 025,435 906,8
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct24 312,927 409,325 095,125 742,725 655,8
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă38,947,647,647,547,4
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup8 629,89 270,410 030,910 235,110 203,6
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)107 636,8109 782,9109 451,4113 697,3117 952,7