Statistică


Activitatea statistică a Băncii Naţionale a României se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 312 din 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Legii nr. 226 din 2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.

În calitate de membru al Sistemului European al Băncilor Centrale, Banca Naţională a României respectă Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene, care este guvernat de principiile: imparţialitate, independenţă ştiinţifică, raport cost/eficienţă, confidenţialitate statistică, limitarea sarcinii respondenţilor şi calitate ridicată a rezultatelor.

Principalele statistici ale BNR cuprind statistica monetară şi financiară, statistica balanţei de plăţi, statistica poziţiei investiţionale internaţionale.

Baza de date interactivă cuprinde o gamă mare de indicatori statistici, permiţând selecţia şi exportul seriilor de timp ale acestora în cele mai uzuale formate.

Seturile de date conţin tabele predefinite ce permit regăsirea informaţiilor în cele mai relevante structuri statistice.

Cei mai accesaţi indicatori:

Raportările către BNR cuprind informaţiile privind metodologiile şi cadrul legal de raportare statistică, diferenţiat pe tipuri de entităţi raportoare.

Politica Sistemului European al Băncilor Centrale cu privire la reutilizarea statisticilor sale.

BCE îmbunătățește accesul la statisticile sale și facilitează vizualizarea acestora - comunicat de presă BCE (11 februarie 2015)


Our Statistics - portal ce reunește statisticile privind zona euro şi ale băncilor centrale naţionale.


Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.