Situaţiile financiare auditate ale BNR


Începând cu anul 2005, situaţiile financiare auditate sunt publicate în Rapoartele anuale ale BNR. 

Situaţiile financiare auditate - istoric