Reglementări


Regulamentul nr. 3/2020 pentru modificarea Reg. 2/2012

Regulamentul nr. 3/2017 pentru modificarea Reg. 2/2012

Regulamentul nr. 4/2016 pentru modificarea Reg. 2/2012

  • Regulamentul BNR nr. 4/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit


  • Formularul F2A: FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
  • Formularul F3A: FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE
  • Formularul F4B: SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE

Regulament nr. 4/2015 pentru modificarea Reg. 2/2012

  • Regulament BNR nr. 4/2015 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit


  • Formularul F1: FISA DE ACREDITARE LA CRC
  • Formularul F2A: FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
  • Formularul F3A: FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE
  • Formularul F4A: SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE
  • Formularul F4B: SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE

Regulament nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Riscului de Credit