Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T3/2019 T4/2019 T1/2020 T2/2020 T3/2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-95 002-96 555-91 192-94 747-98 270
ACTIVE78 08578 18280 23281 40584 025
    A. Investiţii directe10 30511 93411 22310 74511 921
        - Participaţii la capital*1 0021 6251 6081 6021 593
        - Instrumente de natura datoriei9 30310 3099 6159 14210 328
    B. Investiţii de portofoliu5 5645 7035 3345 4805 363
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 6231 7441 4191 6421 773
        - Instrumente de natura datoriei3 9413 9593 9153 8383 590
    C. Derivate financiare221523141
    D. Alte investiţii22 23023 07924 64724 89828 787
        - Alte participaţii1 0231 0031 0211 006975
        - Numerar şi depozite10 21011 24712 45712 99516 837
            - termen scurt9 51410 47911 37011 85715 517
            - termen lung6967671 0871 1381 320
        - Împrumuturi2 5572 4972 7482 8162 471
            - termen scurt144139299435241
            - termen lung2 4132 3582 4492 3812 230
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate614598583558613
        - Credite comerciale şi avansuri7 7127 6527 7667 4487 805
            - termen scurt5 3064 9474 9584 4475 025
            - termen lung2 4062 7062 8073 0022 780
        - Alte creanţe / angajamente externe11683717585
            - termen scurt10869666777
            - termen lung814588
    E. Active de rezervă39 96337 45039 00640 26937 954
        - Aur monetar4 5404 5244 8835 2675 366
        - Rezerva valutară35 42332 92734 12335 00232 588
PASIVE173 087174 737171 424176 152182 295
    A. Investiţii directe94 64898 08194 46695 65997 482
        - Participaţii la capital*61 66661 35459 29359 63461 575
        - Instrumente de natura datoriei32 98236 72735 17436 02535 907
    B. Investiţii de portofoliu36 64835 72436 73041 12045 111
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 7633 5902 6602 8132 763
        - Instrumente de natura datoriei32 88632 13434 06938 30742 348
    C. Derivate financiare21101984
    D. Alte investiţii41 76940 92240 20839 36539 697
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite8 3317 8657 4867 3237 298
            - termen scurt4 1233 9533 5913 5223 812
            - termen lung4 2083 9123 8953 8013 486
        - Împrumuturi22 96422 57722 57122 70622 521
            - termen scurt1 7881 7851 8271 9361 816
            - termen lung21 17620 79220 74420 77020 705
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate9111699108112
        - Credite comerciale şi avansuri9 0219 0158 7007 7948 469
            - termen scurt8 6618 6118 3857 4368 130
            - termen lung360404315358339
        - Alte creanţe / angajamente externe133133127225114
            - termen scurt117112108209100
            - termen lung1621191614
        - DST (alocări)1 2291 2161 2261 2091 184

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.