Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2019 T1/2020 T2/2020 T3/2020 T4/2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-96 555-91 192-94 747-98 270-102 085
ACTIVE78 18280 23281 40584 02588 258
    A. Investiţii directe11 93411 22310 74511 92112 109
        - Participaţii la capital*1 6251 6081 6021 5931 594
        - Instrumente de natura datoriei10 3099 6159 14210 32810 515
    B. Investiţii de portofoliu5 7035 3345 4805 3635 583
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 7441 4191 6421 7732 068
        - Instrumente de natura datoriei3 9593 9153 8383 5903 515
    C. Derivate financiare15231414
    D. Alte investiţii23 07924 64724 89828 78728 044
        - Alte participaţii1 0031 0211 006975942
        - Numerar şi depozite11 24712 45712 99516 83716 219
            - termen scurt10 47911 37011 85715 51715 062
            - termen lung7671 0871 1381 3201 158
        - Împrumuturi2 4972 7482 8162 4712 572
            - termen scurt139299435241221
            - termen lung2 3582 4492 3812 2302 352
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate598583558613622
        - Credite comerciale şi avansuri7 6527 7667 4487 8057 637
            - termen scurt4 9474 9584 4475 0254 803
            - termen lung2 7062 8073 0022 7802 834
        - Alte creanţe / angajamente externe8371758551
            - termen scurt6966677745
            - termen lung145886
    E. Active de rezervă37 45039 00640 26937 95442 518
        - Aur monetar4 5244 8835 2675 3665 138
        - Rezerva valutară32 92734 12335 00232 58837 379
PASIVE174 737171 424176 152182 295190 342
    A. Investiţii directe98 08194 46695 65997 48297 403
        - Participaţii la capital*61 35459 29359 63461 57562 123
        - Instrumente de natura datoriei36 72735 17436 02535 90735 281
    B. Investiţii de portofoliu35 72436 73041 12045 11150 298
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 5902 6602 8132 7632 762
        - Instrumente de natura datoriei32 13434 06938 30742 34847 536
    C. Derivate financiare1019845
    D. Alte investiţii40 92240 20839 36539 69742 636
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite7 8657 4867 3237 2987 207
            - termen scurt3 9533 5913 5223 8123 681
            - termen lung3 9123 8953 8013 4863 526
        - Împrumuturi22 57722 57122 70622 52125 226
            - termen scurt1 7851 8271 9361 8161 631
            - termen lung20 79220 74420 77020 70523 595
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate11699108112111
        - Credite comerciale şi avansuri9 0158 7007 7948 4698 850
            - termen scurt8 6118 3857 4368 1308 518
            - termen lung404315358339332
        - Alte creanţe / angajamente externe13312722511483
            - termen scurt11210820910071
            - termen lung2119161412
        - DST (alocări)1 2161 2261 2091 1841 160

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.