Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2016 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 144 983,2 169 151,4 220 100,6
2017 210 636,4 139 368,5 350 004,8 107,0 350 111,8 158 988,7 191 123,0 232 603,3
2018 235 233,6 145 927,7 381 161,2 - 381 161,2 166 624,9 214 536,2 251 054,6
2018 T2 217 450,5 144 934,9 362 385,3 141,4 362 526,7 157 836,2 204 690,5 242 448,4
2018 T3 222 538,1 143 556,7 366 094,8 166,8 366 261,6 160 308,0 205 953,5 247 652,4
2018 T4 235 233,6 145 927,7 381 161,2 - 381 161,2 166 624,9 214 536,2 251 054,6
2019 T1 233 651,5 149 407,0 383 058,5 - 383 058,5 173 545,7 209 512,7 254 923,8
oct. 2018 222 658,2 145 374,7 368 032,9 180,9 368 213,8 167 484,5 200 729,2 249 622,2
nov. 2018 229 706,5 146 431,5 376 138,0 198,4 376 336,3 165 574,2 210 762,0 250 711,2
dec. 2018 235 233,6 145 927,7 381 161,2 - 381 161,2 166 624,9 214 536,2 251 054,6
ian. 2019 233 207,7 149 456,5 382 664,2 - 382 664,2 174 300,9 208 363,3 252 190,9
feb. 2019 234 210,3 150 788,6 384 998,8 - 384 998,8 177 327,1 207 671,6 251 948,4
mar. 2019 233 651,5 149 407,0 383 058,5 - 383 058,5 173 545,7 209 512,7 254 923,8
variaţii procentuale anuale
2016 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 33,4 -4,8 1,2
2017 17,0 4,0 11,5 -1,5 11,5 9,7 13,0 5,7
2018 11,7 4,7 8,9 -100,0 8,9 4,8 12,3 7,9
2018 T2 14,3 10,8 12,9 16,7 12,9 3,5 21,4 6,8
2018 T3 11,4 8,5 10,2 30,7 10,3 3,1 16,6 6,3
2018 T4 11,7 4,7 8,9 -100,0 8,9 4,8 12,3 7,9
2019 T1 12,3 4,3 9,1 -100,0 9,0 4,6 13,0 7,7
oct. 2018 10,2 8,2 9,4 41,5 9,4 4,1 14,3 6,8
nov. 2018 13,2 7,4 10,9 75,1 10,9 4,8 16,2 6,3
dec. 2018 11,7 4,7 8,9 -100,0 8,9 4,8 12,3 7,9
ian. 2019 11,9 6,4 9,7 -100,0 9,7 9,7 9,6 8,4
feb. 2019 11,2 6,3 9,2 -100,0 9,2 7,0 11,2 8,0
mar. 2019 12,3 4,3 9,1 -100,0 9,0 4,6 13,0 7,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica