Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T1/2023T2/2023T3/2023T4/2023feb. 2024
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung108 550,9114 447,9117 015,2121 757,6 128 439,4
      Datorie publică directă66 205,369 978,872 129,975 999,0 82 516,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)13 614,413 513,714 117,914 973,4 15 483,9
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)10,810,210,39,4 9,5
           - Emisiuni de obligaţiuni52 496,156 363,457 915,360 920,6 66 957,9
           - Bănci private13,211,610,89,9 10,1
           - Altele70,879,975,685,7 55,0
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată86,681,376,270,5 68,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)46,040,037,531,6 29,1
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)40,641,238,738,9 39,5
      Datorie privată (negarantată public)38 362,440 343,840 685,042 093,6 42 197,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 251,82 193,22 191,32 235,2 2 510,2
           - Investiţii de portofoliu2 855,74 006,94 142,95 037,4 5 245,1
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)33 254,934 143,634 350,934 821,0 34 442,0
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor532,3708,0753,7289,1 324,2
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI3 364,33 336,03 370,23 305,4 3 332,8
Datorie externă pe termen scurt43 943,242 669,344 820,348 325,2 48 409,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2023T2/2023T3/2023T4/2023feb. 2024
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:5 005,610 924,816 519,121 272,1 2 223,2
      - publică directă1 304,92 348,74 030,45 024,5 1 160,8
      - public garantată6,112,718,925,5 2,6
      - privată (negarantată public)3 588,08 280,611 852,315 258,4 960,7
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor82,0229,9532,0843,5 64,3
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI24,653,085,6120,2 34,8
Serviciul datoriei pe termen scurt15 159,229 598,245 040,166 989,3 11 098,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.