Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T1/2018T2/2018T3/2018T4/2018mar. 2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung68 958,066 751,166 725,267 965,8 67 427,4
      Datorie publică directă34 392,632 560,132 701,834 415,2 34 399,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)10 482,59 182,89 033,98 851,6 8 888,0
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)25,625,025,016,5 16,6
           - Emisiuni de obligaţiuni23 714,723 190,723 509,225 437,0 25 398,2
           - Bănci private112,8105,291,883,0 69,3
           - Altele57,156,541,927,1 27,2
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată409,3388,8372,1347,6 338,8
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)206,2198,9183,0176,9 167,5
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)203,1189,9189,1170,7 171,3
      Datorie privată (negarantată public)30 409,529 762,029 910,629 765,7 29 851,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 965,51 902,91 905,02 072,7 2 127,8
           - Investiţii de portofoliu185,3120,9121,5112,4 116,7
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)28 258,727 738,227 884,127 580,6 27 606,9
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor2 584,92 850,12 555,42 241,0 1 620,3
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 161,61 190,01 185,21 196,3 1 217,5
Datorie externă pe termen scurt28 242,729 988,231 873,131 451,2 32 386,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2018T2/2018T3/2018T4/2018mar. 2019
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:3 582,610 114,513 736,617 892,1 3 398,0
      - publică directă507,43 370,63 933,24 626,8 700,6
      - public garantată19,445,164,589,1 15,9
      - privată (negarantată public)2 526,46 073,98 508,111 607,5 1 909,8
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor519,7604,81 201,61 528,0 759,2
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI9,720,029,140,7 12,5
Serviciul datoriei pe termen scurt10 929,020 842,632 405,544 429,6 12 224,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.