Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2023 (ianuarie - mai)* 2024 (ianuarie - mai)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL16 24010 0866 15516 00710 5625 445
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 388581 3311 271501 222
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII24512312121614375
3. SERVICII DE TRANSPORT4 3551 8572 4994 1961 8292 367
    Transport maritim2292245143144-2
        pasageri50425025
        mărfuri87135-5062117-55
        altele1378952562728
    Transport aerian306494-188369626-256
        pasageri89448-360130532-403
        mărfuri3229337363
        altele1861816720158144
    Transport rutier3 3398512 4883 2197702 449
        pasageri1015-5554-50
        mărfuri3 2476832 5643 1715952 577
        altele82152-7041121-78
    Transport feroviar137825615911347
        pasageri110000
        mărfuri118684914410440
        altele191271167
    Transport pe canale navigabile interne992276782357
        pasageri101000
        mărfuri2112815105
        altele761066621051
    Servicii de transport prin conducte307211796
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1120-1189-1
    Alte servicii auxiliare de transport14093491367264
    Servicii poştale şi de curierat6461370635
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 7983 099-1 3001 6713 307-1 637
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4312940146857414
    Servicii de construcţii în străinătate4222040345845413
    Servicii de construcţii în România1010-110110
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII30238-20751175-124
7. SERVICII FINANCIARE166144212122094
    Servicii financiare directe119883315310547
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)4658-1261105-43
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE33372-33940348-309
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE4 1401 6202 5204 2151 7672 447
    Servicii de telecomunicaţii442297144351251100
    Servicii informatice3 2421 1412 0983 3511 2832 068
    Servicii informaţionale459183276514233281
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 5182 4631 0543 5762 589989
    Servicii de cercetare-dezvoltare427154277393119273
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 1978343641 420940480
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice788510278940545394
            Servicii juridice531240591742
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală10244581205268
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice633455178761477283
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice4113238648039586
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 8921 4774151 7631 528235
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice759325435722331390
            Servicii de arhitectură54255-1
            Servicii de inginerie2739517831997220
            Servicii ştiinţifice şi tehnice480225255398229170
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier461232332014
        Leasing operaţional40119-7721137-116
        Servicii comerciale3382489030023269
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte707774-66685810-124
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1145064634813
    Servicii audio-vizuale30101924817
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale8441433940-2
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2231-92441-18

*) Date revizuite
**) Date provizorii