Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - aprilie)* 2022 (ianuarie - aprilie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL8 0265 2002 82510 2907 1183 170
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR7825872495256897
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII10476271338845
3. SERVICII DE TRANSPORT2 3301 0171 3122 8521 3011 549
    Transport maritim85118-34113226-111
        pasageri404705
        mărfuri4293-5258199-141
        altele402614492623
    Transport aerian102245-143150298-148
        pasageri28204-17632260-229
        mărfuri2727029291
        altele47163388980
    Transport rutier1 9675041 4622 3505681 781
        pasageri917614
        mărfuri1 9154041 5122 2844521 834
        altele4299-5657115-57
    Transport feroviar5451472683
        pasageri000100
        mărfuri51474644618
        altele440522-16
    Transport pe canale navigabile interne26233322110
        pasageri010000
        mărfuri616-10815-5
        altele1951322815
    Servicii de transport prin conducte70617115
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri10099-1
    Alte servicii auxiliare de transport53485685512
    Servicii poştale şi de curierat342594356-12
4. TURISM/ CĂLĂTORII416953-5379951 971-976
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1662414223524212
    Servicii de construcţii în străinătate1611414822917213
    Servicii de construcţii în România511-6760
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII2099-8020169-148
7. SERVICII FINANCIARE121145-26119140-21
    Servicii financiare directe9549471106050
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2596-72879-68
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE23325-30228272-244
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 0798911 1872 6451 0361 611
    Servicii de telecomunicaţii23615482306205102
    Servicii informatice1 5506259231 9626941 269
    Servicii informaţionale293113182377137241
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 9601 5763832 2612 025238
    Servicii de cercetare-dezvoltare23716275236111126
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială763492269869599269
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice477306169565356210
            Servicii juridice40931391127
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1043866674026
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice33325972458304156
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice2861879930324358
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri960921381 1571 314-157
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice424204220456268189
            Servicii de arhitectură15-313-1
            Servicii de inginerie151678518911178
            Servicii ştiinţifice şi tehnice271133138267153113
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier2343-2027111-87
        Leasing operaţional2082-611973-55
        Servicii comerciale1611233822313786
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte331469-138433725-291
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE20128361719
    Servicii audio-vizuale83517016
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale1110318153
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1021-121123-12

*) Date revizuite
**) Date provizorii