Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - noiembrie)* 2020 (ianuarie - noiembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL24 47016 5277 94321 29612 5408 755
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 7511502 6012 3261232 201
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII35726592327229101
3. SERVICII DE TRANSPORT7 3523 3244 0286 1182 3713 747
    Transport maritim232297-64184230-46
        pasageri101010
        mărfuri108191-8592168-77
        altele12310518926133
    Transport aerian8211 159-339325479-151
        pasageri524969-446116357-242
        mărfuri7586-95869-9
        altele22310511715152100
    Transport rutier5 7661 4424 3235 0991 2153 883
        pasageri48123928227
        mărfuri5 6131 1804 4344 9609903 967
        altele105252-148111220-112
    Transport feroviar147160-14133140-7
        pasageri100000
        mărfuri137143-51301300
        altele415-11011-6
    Transport pe canale navigabile interne804243754036
        pasageri000000
        mărfuri1919-118190
        altele612042592339
    Servicii de transport prin conducte761753640-4
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri811-25100
    Alte servicii auxiliare de transport1241141213711422
    Servicii poştale şi de curierat96104-411910813
4. TURISM/ CĂLĂTORII2 8894 900-2 0091 1482 433-1 287
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4676939944457388
    Servicii de construcţii în străinătate4343340142331393
    Servicii de construcţii în România373802026-9
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII75208-13382203-120
7. SERVICII FINANCIARE306155147268146123
    Servicii financiare directe250139113233127104
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)521836372018
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE82732-646109733-624
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE5 0262 2442 7825 4312 3983 031
    Servicii de telecomunicaţii775559214705468237
    Servicii informatice3 6851 4702 2144 0521 7162 335
    Servicii informaţionale566213352676215461
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI5 0644 3167474 9473 7471 201
    Servicii de cercetare-dezvoltare280597-31836432735
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială2 2231 3368882 0851 308777
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 5348766551 367847520
            Servicii juridice1124371974056
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală32010821227995184
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice1 101728372990711278
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice692460232720462258
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 5602 3831792 5002 112387
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 2825717101 241510734
            Servicii de arhitectură884040
            Servicii de inginerie654146508628131496
            Servicii ştiinţifice şi tehnice615420197611372238
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier83117-351113773
        Leasing operaţional57229-17255180-128
        Servicii comerciale36629966373258115
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte7741 164-3907191 127-407
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE7591-16764828
    Servicii audio-vizuale1823-417108
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale5869-11583521
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2374-492153-32

*) Date revizuite
**) Date provizorii