Cercetări statistice


Datele colectate de BNR prin cercetări statistice sunt prelucrate și, ulterior, puse la dispoziția publicului larg, la nivel agregat, sub forma de indicatori statistici și rapoarte, pe website-ul BNR - secțiunile: Publicații, Seturi de date, Baza de date interactivă (serii de timp).

Acestea sunt utilizate la elaborarea statisticilor aflate în responsabilitatea BNR și la realizarea unor analize și studii interne pentru fundamentarea deciziilor băncii centrale, precum și ca surse de date pentru statisticile elaborate de alte instituții naționale și organisme internaționale.

Cercetări statistice realizate în colaborare cu Institutul Național de Statistică (INS)

BNR realizează, cu ajutorul agenților economici selectați de către INS conform unor criterii de eșantionare specifice, următoarele cercetări statistice:

Raportarea ISD
ISD
Raportarea CIS
CIS
Raportarea IFRN
IFRN
Raportarea FCNEF
FCNEF

Cercetările statistice Investițiile străine directe (ISD), Comerțul internațional cu servicii (CIS) și Informații financiare în relația cu nerezidenții (IFRN) sunt utilizate de către Banca Națională a României ca surse primare de date pentru elaborarea statisticilor sectorului extern, în conformitate cu metodologia prevăzută în Manualul balanța de plăți și poziția investițională internațională, editat de Fondul Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6). Acestea oferă informații importante în special pentru politica monetară, dar și pentru analizarea raporturilor cu exteriorul, cum ar fi fenomenul globalizării, relația dintre economisire și investire la nivel național, capacitatea/ necesarul de finanțare a/al economiei, identificarea vulnerabilităților economiei în confruntarea cu șocurile externe, precum și pentru elaborarea prognozelor macroeconomice. În plus, balanța de plăți și poziția investițională internațională reprezintă o sursă de date pentru Conturile Naționale financiare și nefinanciare.

Colectarea datelor se realizează printr-un sistem informatic dedicat - RAPDIR (RAPortări DIRecte), sistem care facilitează verificarea informațiilor și centralizarea automată a datelor încărcate de raportori în chestionarele electronice.

 

Sondaje statistice realizate în colaborare cu instituții bancare

BNR desfășoară trimestrial sondaje care se adresează principalelor bănci, reprezentative în raport cu subiectul sondajului.

Sondaj privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei


Sondajul se adresează primelor 10 bănci alese după cota de piață aferentă creditării companiilor și populației. Aceste instituții dețin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare.

 
Sondaj privind riscurile sistemice


Sondajul este transmis semestrial celor mai importante 12 instituții de credit din sistem după valoarea activelor. Acestea dețin cca. 87% din activele totale ale sectorului bancar. Chestionarul este adresat persoanelor cu atribuții de conducere din cadrul departamentelor de administrare a riscului ale acestor instituții.