Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 04.2024

01.04.2024 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul IV 2023
Date statistice

02.04.2024 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Februarie 2024
Date statistice

02.04.2024 - Rezervele internaționale - Martie 2024
Date statistice

05.04.2024 - Indicatori de risc bancar - Februarie 2024
Date statistice

08.04.2024 - Conturile financiare trimestriale - trimestrul IV 2023
Date statistice

12.04.2024 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - Februarie 2024
Date statistice

12.04.2024 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Februarie 2024
Date statistice

12.04.2024 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - Februarie 2024
Date statistice

12.04.2024 - Datoria externă - Februarie 2024
Date statistice

12.04.2024 - Balanța de plăți - Februarie 2024
Date statistice

15.04.2024 - Datoria externă - format SDDS - Februarie 2024
Date statistice

22.04.2024 - Centrala incidentelor de plăți - Martie 2024
Date statistice

24.04.2024 - Indicatori monetari - Martie 2024
Date statistice

30.04.2024 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Martie 2024
Date statistice