Bază de date interactivă

Această pagină permite selecţia şi exportul seriilor statistice


 Pieţe financiare
 Piaţa monetară interbancară
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Titluri de stat
 Proiecţii BNRGenerează statistica
 Operaţiuni de piaţă monetară ale BNR
 Licitaţii repoGenerează statistica
 Licitaţii reverse repoGenerează statistica
 Licitaţii certificate de depozitGenerează statistica
 Licitaţii depoziteGenerează statistica
 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Fonduri de investiţii (FI), altele decât fondurile de piaţă monetară
 Instituţii financiare nebancare (IFN)
 Ratele dobânzii practicate de instituţiile de credit
 Indicatori agregaţi privind instituţiile de creditGenerează statistica
 Indicatori de risc bancar
 Centrala Riscului de Credit
 Centrala Incidentelor de PlăţiGenerează statistica
 Statistică plăţi
 Indicatori privind cardurile, numărul de terminale si tranzacții cu instrucțiuni de platăGenerează statistica
 Arhive
 Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională - BPM6
 Balanţa de plăţi
 Comerţul internaţional cu servicii
 Investiții directe - principiul direcțional
 Datoria Externă Brută
 Poziţia investiţională internaţională a RomânieiGenerează statistica
 Rezervele internaţionaleGenerează statistica
 Arhivă Balanţă de plăţi şi poziţie investiţională internaţională (BPM5)
 Statistica titlurilor de valoare de natura datoriei
 Dețineri de titluri de valoareGenerează statistica
Cauta


Instrucţiuni de utilizare

Baza de date interactivă cuprinde serii cronologice de indicatori, structuraţi pe domenii şi subdomenii. Pentru a vizualiza sau descărca anumite serii urmaţi următorii paşi:
1. Selectaţi indicatorii doriţi prin intermediul arborelui (grupurile se pot expanda printr-un click pe ).
2. Apăsaţi pe butonul Generează statistică din dreptul elementelor care vă interesează şi imediat veţi obţine un tabel cu cele mai recente valori ale seriilor respective.
3. Sub tabel sunt afişate opţiunile pentru alegerea intervalului temporal (preselectat ="Toate datele disponibile")
4. Apăsaţi pe unul dintre butoanele de control al formatului de afişare al seriilor, astfel:

  • HTML - pentru afişare în fereastra curentă,
  • Excel*, XML şi CSV - pentru exportul datelor într-unul dintre cele trei formate specifice.

Pentru identificarea indicatorilor se poate utiliza şi fereastra de căutare (de sub arbore).


* în cazul apariţiei unor rezultate necorespunzătoare asiguraţi-vă că (în Control Panel/ Regional and Language Options) formatul datei este setat "DD.MM.YYYY" iar separatorul zecimal este virgula.