Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 (ianuarie - martie)* 2023 (ianuarie - martie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT32 31937 748-5 42935 67040 673-5 004
    Bunuri şi servicii28 25832 709-4 45131 29735 020-3 724
        Bunuri 20 53427 250-6 71622 22328 788-6 566
            Mărfuri generale20 47927 250-6 77222 16928 788-6 619
            Merchanting - export net56-5654-54
                Merchanting - bunuri achiziţionate -172--172-158--158
                Merchanting - bunuri vândute 227-227212-212
        Servicii7 7245 4592 2659 0746 2322 843
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor7214268177238734
            Servicii de întreţinere şi reparaţii10067331227844
            Servicii de transport2 1601 0321 1282 3621 1341 228
            Turism / Călătorii6701 466-7951 0741 785-710
            Servicii de construcţii1791816120117183
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii16131-11516142-126
            Servicii financiare9197-612110812
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale21190-17021261-239
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 0248501 1732 3139991 313
            Alte servicii pentru afaceri1 7051 5361682 0041 631373
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale281416581643
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte817-91122-12
    Venituri primare2 6313 920-1 2902 9104 348-1 438
        Remunerarea salariaţilor8135875894179862
        Venituri din investiţii1293 781-3 6523504 192-3 841
            Venituri din investiţii directe173 215-3 19803 197-3 197
            Venituri din investiţii de portofoliu62446-38277648-571
            Venituri din alte investiţii20120-9997348-250
            Venituri din active de rezervă29-29176-176
        Alte venituri primare1 687811 6061 618771 541
    Venituri secundare1 4311 1193121 4621 306157
        Administraţia publică378666-288422745-323
        Alte sectoare1 0534536001 040560480
2. CONTUL DE CAPITAL60379525693175518
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse136795521517540
    Transferuri de capital46804684780478
        Administraţia publică45904594750475
        Alte sectoare808202
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 0338 037-5 0037 81912 324-4 505
    Investiţii directe7613 643-2 882-1652 410-2 576
        Participaţii la capital 02 792-2 79252 946-2 941
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0283-2835605-600
            Reinvestirea profiturilor-2 508-2 508-2 341-2 341
        Instrumente de natura datoriei761851-90-171-536366
    Investiţii de portofoliu3731 829-1 456-2709 513-9 782
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-29-4212-51-575
            Participaţii la capital1064-56-11-122
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-39-10667-40-445
        Instrumente de natura datoriei4021 871-1 469-2189 569-9 787
            Termen scurt-50-823208-9
            Termen lung4521 953-1 501-2199 562-9 780
    Derivate financiare17301731180118
    Alte investiţii1 9432 563-6201 112400710
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite89618878242-319562
            Termen scurt94545900261-222483
            Termen lung-49-27-22-19-9880
        Împrumuturi531 779-1 726165-406571
            Termen scurt43-3981174-60234
            Termen lung111 818-1 808-9-346338
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate150-615643-344
        Credite comerciale şi avansuri8707281427091 172-462
            Termen scurt806759476711 180-511
            Termen lung64-319438-949
        Alte creanţe / angajamente externe-2743-69-48-43-6
            Termen scurt-2739-66-48-46-2
            Termen lung03-303-5
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-218--2187 025-7 025

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.