Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - august)* 2021 (ianuarie - august)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT59 03665 584-6 54771 20481 353-10 148
    Bunuri şi servicii50 92356 933-6 00962 36571 071-8 707
        Bunuri 35 72447 710-11 98345 16159 533-14 373
            Mărfuri generale35 61847 710-12 09445 06259 533-14 470
            Merchanting - export net108-10898-98
                Merchanting - bunuri achiziţionate -332--332-489--489
                Merchanting - bunuri vândute 439-439589-589
        Servicii15 1999 2245 97517 20411 5385 667
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 613911 5221 5971071 489
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2311795420415846
            Servicii de transport4 2961 7142 5824 8382 1022 736
            Turism / Călătorii8541 905-1 0511 6142 783-1 172
            Servicii de construcţii3093727234249292
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii65149-8243167-127
            Servicii financiare20015051229270-40
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale81485-40448628-579
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 9141 6942 2184 2611 8982 360
            Alte servicii pentru afaceri3 5662 7538123 9633 306657
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale553520502822
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1538-232241-20
    Venituri primare4 5736 246-1 6764 9867 248-2 262
        Remunerarea salariaţilor2 058921 9662 710822 628
        Venituri din investiţii5986 004-5 4063887 007-6 619
            Venituri din investiţii directe684 571-4 504185 583-5 564
            Venituri din investiţii de portofoliu3051 112-8051891 212-1 024
            Venituri din alte investiţii22320-29832212-180
            Venituri din active de rezervă204-204151-151
        Alte venituri primare1 9151491 7661 8881601 729
    Venituri secundare3 5382 4031 1343 8523 031821
        Administraţia publică1 1501 253-1029701 608-638
        Alte sectoare2 3891 1521 2372 8831 4251 456
2. CONTUL DE CAPITAL2 581962 4852 0673401 728
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse6683962838133648
    Transferuri de capital1 913571 8541 68541 681
        Administraţia publică1 90401 9041 63741 633
        Alte sectoare1057-4847047
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR7 75811 404-3 6465 30613 162-7 858
    Investiţii directe-2171 257-1 4737895 202-4 411
        Participaţii la capital 322 176-2 14303 805-3 805
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor40486-44601 107-1 107
            Reinvestirea profiturilor-81 689-1 697-2 699-2 699
        Instrumente de natura datoriei-251-9226707891 395-607
    Investiţii de portofoliu-4810 434-10 4837505 037-4 290
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii178-535714220-22242
            Participaţii la capital51-47352214137104
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii127-6419176-60136
        Instrumente de natura datoriei-22810 969-11 1985285 060-4 529
            Termen scurt-4515-60-69131-199
            Termen lung-18210 955-11 1355974 928-4 331
    Derivate financiare-140-1467067
    Alte investiţii4 401-2874 688-2202 924-3 146
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu2-20-0
        Numerar şi depozite3 862-5334 393-1 173130-1 302
            Termen scurt3 347-2923 641-955272-1 226
            Termen lung511-240753-216-140-76
        Împrumuturi76662-587-108-302194
            Termen scurt1098722-78384-462
            Termen lung-34575-609-30-686657
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate4-511401129
        Credite comerciale şi avansuri455-40586197894134
            Termen scurt196-4306241 069957110
            Termen lung26023237-92-16-77
        Alte creanţe / angajamente externe2-674548-5
            Termen scurt7074151-10
            Termen lung-3-523-35
        DST (alocări)-00-2 097-2 097
    Active de rezervă3 638-3 6383 923-3 923

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.