Raportarea statistică a datelor privind activele şi pasivele instituțiilor financiare nebancare


Raportarea este obligatorie pentru

Utilizarea informațiilor

Reglementare

Informații practice

Formulare