Cercetarea statistică privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România (FCNEF)


Obiectiv principal

Cunoașterea opiniilor mediului de afaceri cu privire la principalele probleme cu care acesta se confruntă.

Metodologie

Cercetarea statistică se adresează companiilor nefinanciare din România și are frecvență semestrială.

FCNEF este structurată în două secțiuni:

  1. evaluarea accesului la finanțare
  2. evaluarea capacității de a face față unor condiții financiare nefavorabile (evoluții nefavorabile ale ratei dobânzii și a cursului de schimb).

Cercetarea statistică se desfășoară în luna martie (secțiunea A, pentru perioada de referință: octombrie – martie), respectiv luna septembrie (secțiunea B, pentru perioada de referință: aprilie – septembrie) ale fiecărui an.
 Mai multe informații »»»

Utilizarea rezultatelor

Raportarea FCNEF