Cercetarea statistică privind Comerțul internațional cu servicii (CIS)


Obiectiv principal

Centralizarea datelor statistice privind comerțul internațional cu servicii realizat de operatorii economici rezidenți în perioada de raportare.

Metodologie

CIS se realizează cu periodicitate trimestrială, raportarea datelor efectuându-se în luna următoare trimestrului de referință. Entitățile raportoare sunt selectate pe criterii de reprezentativitate statistică. Eșantionul aferent cercetării CIS este actualizat cu frecvență anuală.
 Mai multe informații »»»

Utilizarea rezultatelor

Raportarea CIS