Cercetarea statistică pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD)


Obiectiv principal

Determinarea soldului ISD în România la sfârșitul perioadei de referință și a fluxurilor (mișcărilor) ISD în cursul perioadei de referință, în întreprinderile rezidente cu investiție străină directă. De asemenea, sunt determinate investițiile directe în străinătate  (IDS) realizate de întreprinderile rezidente.

Metodologie

Cercetarea statistică ISD se realizează cu periodicitate trimestrială pe un eșantion reprezentativ de societăți cu participație străină. Eșantionul se actualizează anual. Periodicitatea de determinare a IDS este anuală.
 Mai multe informații »»»

Utilizarea rezultatelor

Raportarea ISD