Cercetarea statistică Informații financiare în relația cu nerezidenții (IFRN)


Obiectiv principal

Centralizarea datelor statistice privind activele și pasivele financiare externe de natura împrumuturilor financiare, depozitelor, creanțelor și datoriilor comerciale, instrumentelor financiare derivate, precum și a altor creanțe și obligații financiare, altele decât cele de natura investițiilor străine directe și investițiilor de portofoliu.

Metodologie

IFRN se realizează cu periodicitate trimestrială, raportarea datelor efectuându-se în luna următoare trimestrului de referință. Entitățile raportoare sunt selectate pe criterii de reprezentativitate statistică. Eșantionul aferent cercetării IFRN este actualizat cu frecvență anuală.
 Mai multe informații »»»

Utilizarea rezultatelor

Raportarea IFRN