Instituţii de credit


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

 • Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
 • Instrucțiuni/ Precizări
  • Instrucţiuni nr. 1 din 07.02.2019 privind criteriile minime de îndeplinit de către un plan de reorganizare a activității | ghid
  • Instrucţiunile din 19.01.2017 privind furnizarea informațiilor confidențiale sub formă de rezumat sau în formă agregată | ghid
  • Instrucţiunile din 14.11.2016 privind gama de scenarii care vor fi utilizate în planurile de redresare | ghid
  • Instrucţiunile din 14.11.2016 privind lista minimă de indicatori calitativi și cantitativi ai planului de redresare | ghid
  • Instrucţiunile din 05.08.2016 privind interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate | ghid
  • Instrucțiunile din 04.03.2016 privind condițiile de acordare a sprijinului financiar intragrup prevăzute la lit.b), d), f), g) și h) ale art.137 din Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar | ghid

Instrucțiunile adresate instituțiilor de credit se completează cu prevederile Ghidurilor Autorității Bancare Europene care sunt luate în considerare în activitatea Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate de rezoluție, potrivit comunicatelor postate aici

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

Reglementări contabile şi raportări financiare

Instrumente financiare

Obligațiuni ipotecare

Operațiuni cu numerar ale BNR în relația cu instituțiile de credit/ Trezoreria Statului

Alte acte legislative

Acte normative