Instituţii de credit


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

Reglementări contabile şi raportări financiare

Instrumente financiare

Obligațiuni garantate

Operațiuni cu numerar ale BNR în relația cu instituțiile de credit/ Trezoreria Statului

Alte acte legislative

Reglementări aplicabile băncilor de dezvoltare