Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 7 din 21.mai.2012
Monitorul Oficial, Partea I 350 23.mai.2012
Intrare în vigoare la 23.mai.2012
privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului

    Având în vedere art. 21 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite următorul regulament:

   Art. 1. - Pentru serviciile prestate de Banca Naţională a României instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului, aferente operaţiunilor cu numerar, se percep comisioane.
   Art. 2. - Retragerile, respectiv depunerile de numerar ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului se realizează prin casieriile sucursalelor Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni.
   Art. 3. - (1) Asupra numerarului, sub formă de bancnote şi/sau monede metalice, retras în ziua (z), care a fost anunţat a se retrage în ziua anterioară (z-1), se percepe un comision de 0,30% aplicat la suma retrasă.
   (2) Asupra numerarului, sub formă de bancnote şi/sau monede metalice, anunţat şi retras în aceeaşi zi (z), se percepe un comision de 1% aplicat la valoarea retrasă.
   (3) Asupra numerarului, sub formă de bancnote şi/sau monede metalice, anunţat a se retrage şi neridicat se percepe un comision de 1%.
   (4) În cazul în care în ziua (z), instituţia de credit/Trezoreria Statului renunţă parţial la numerarul solicitat iniţial, comisionul de 1% se aplică doar la numerarul neridicat.
   Art. 4. - (1) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anunţat a se retrage în ziua anterioară (z-1), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferenţială, diferită de structura stabilită de Banca Naţională a României, se percepe un comision de 1%.
   (2) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anunţat a se retrage în aceeaşi zi (z), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferenţială, dar care vine în completarea unei alte cereri anunţate în ziua anterioară (z-1), se percepe un comision de 1%.
   (3) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anunţat a se retrage în aceeaşi zi (z), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferenţială, se percepe un comision de 2%.
   Art. 5. - Pentru constatarea unor diferenţe între conţinutul declarat al coletului depus la Banca Naţională a României şi cupiura existentă efectiv în colet, se percepe un comision de 500 lei/colet pentru bancnote şi 100 lei/colet pentru monede.
   Art. 6. - (1) Pentru bancnotele/monedele metalice fără putere circulatorie pe teritoriul României sau de altă valoare nominală decât restul bancnotelor/monedelor dintr-un pachet/săculeţ, precum şi pentru alte obiecte, bilete sau jetoane, ce nu reprezintă contrafaceri, constatate la procesarea numerarului depus, se percepe un comision de 1%, aplicat la valoarea pachetului/săculeţului în care acestea au fost depistate.
   (2) Pentru fiecare bancnotă/monedă metalică falsificată constatată la procesarea numerarului depus, se percepe un comision de 0,5%, aplicat la valoarea pachetului/săculeţului în care aceasta a fost depistată.
   Art. 7. - (1) Pentru efectuarea operaţiunilor de schimb între bancnote şi monede aflate în circulaţie (monede metalice cu bancnote şi invers, monede metalice tot cu monede metalice, dar din cupiuri diferite, bancnote tot cu bancnote dar din cupiuri diferite), se percepe un comision de 2% asupra sumei schimbate. Operaţiunea de schimb se efectuează în aceeaşi zi.
   (2) Pentru schimbul de bancnote deteriorate prin macularea cu cerneală specială (roşie) în urma declanşării accidentale a dispozitivelor antifurt, ca efect al manevrării necorespunzătoare de către personalul de specialitate a numerarului ambalat în dispozitive antifurt, se percepe un comision de 0,5 lei/bancnotă, cu respectarea tuturor normelor de preschimbare în vigoare, emise de Banca Naţională a României.
   (3) Pentru schimbul de bancnote şi monede aflate în circulaţie, uzate şi deteriorate în procesul circulaţiei monetare, cu bancnote şi monede noi sau bune din aceeaşi cupiură nu se percepe comision.
   Art. 8. - (1) Pentru fiecare mesaj sub formă de fişier XML, finalizat, transmis de instituţiile de credit/Trezoreria Statului la Banca Naţională a României, pentru retragerile sau depunerile de numerar se percepe un comision fix de 20 de lei.
   (2) Pentru consultarea bazei de date a sistemului Cash-ReGIS cu privire la decontarea diferenţelor de numerar constatate la procesare şi a comisioanelor aferente operaţiunilor cu numerar, se percepe un comision fix, lunar, în valoare de 1.500 lei.
   Art. 9. - (1) Comisioanele percepute potrivit art. 3, 4, 7 şi 8 alin. (1) se vor calcula şi încasa de Banca Naţională a României în ziua efectuării operaţiunilor respective.
   (2) Comisionul prevăzut la art. 5 şi 6 se încasează în ziua confirmării conţinutului coletelor cu numerar, respectiv în ziua procesării numerarului.
   (3) Comisionul prevăzut la art. 8 alin. (2) se încasează în ultima zi lucrătoare a lunii.
   Art. 10. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu data de 1 iunie 2012.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr. 3/2010 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 22 martie 2010.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 21 mai 2012.
    Nr. 7.