Act legislativ


 


Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 84 din 10.iun.1999
Monitorul Oficial, Partea I 270 11.iun.1999
Intrare în vigoare la 11.iun.1999
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar

   În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

   Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

   Articol unic. - Articolul 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
   "(4) Firma specializată, selectată potrivit prevederilor alin. (1), va acorda comisiei de privatizare şi consultanţă pentru finalizarea procesului de privatizare."

   PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
   
                         Contrasemnează:
───────────────
Preşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

   Bucureşti, 10 iunie 1999.
   Nr. 84.