Comunicat de presă


Rezervele internaționale - noiembrie 2022

02.12.2022

La 30 noiembrie 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 45.594 milioane euro, față de 46.291 milioane euro la 31 octombrie 2022.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2.187 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală totală de aproximativ 755 milioane euro); alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 2.884 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (inclusiv rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în euro a Ministerului Finanțelor, în sumă de aproximativ 1.655 milioane euro) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.634 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 noiembrie 2022 au fost de 51.228 milioane euro, faţă de 51.786 milioane euro la 31 octombrie 2022.

Plăţile scadente în luna decembrie 2022 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 205 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 3 ianuarie 2023. Calendar de diseminare: https://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.