Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 02.2023

01.02.2023 - Rezervele internaționale - Ianuarie 2023
Comunicat de presă

02.02.2023 - Rezervele internaționale - Ianuarie 2023
Date statistice

06.02.2023 - Indicatori de risc bancar - Decembrie 2022
Date statistice

06.02.2023 - Buletin lunar nr. 12/2022
Secțiune statistică

08.02.2023 - Titluri de valoare de natura datoriei - trimestrul IV 2022
Date statistice

09.02.2023 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Decembrie 2022
Date statistice

09.02.2023 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară și aprobarea Raportului asupra inflației- feb.2023

13.02.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - decembrie 2022
Date statistice

13.02.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - decembrie 2022
Date statistice

13.02.2023 - Balanța de plăți - decembrie 2022
Date statistice

13.02.2023 - Datoria externă - decembrie 2022
Date statistice

13.02.2023 - Balanța de plăți și datoria externă - decembrie 2022
Comunicat de presă

14.02.2023 - Poziția investițională internațională - trimestrul IV 2022
Date statistice

14.02.2023 - Datoria externă - format SDDS - decembrie 2022
Date statistice

14.02.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri - trimestrul IV 2022
Date statistice

20.02.2023 - Centrala incidentelor de plăți - Ianuarie 2023
Date statistice

20.02.2023 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 9 februarie 2023
Publicare ora 15:00

23.02.2023 - Indicatori monetari - ianuarie 2023
Date statistice

23.02.2023 - Indicatori monetari - ianuarie 2023
Comunicat de presă

27.02.2023 - Buletin lunar nr. 12/2022
Versiune integrală