Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 07.2022

01.07.2022 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Mai 2022
Date statistice

01.07.2022 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul I 2022
Date statistice

01.07.2022 - Rezervele internaționale - Iunie 2022
Comunicat de presă

04.07.2022 - Rezervele internaționale - Iunie 2022
Date statistice

05.07.2022 - Indicatori de risc bancar - Mai 2022
Date statistice

06.07.2022 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

07.07.2022 - Conturile financiare trimestriale - trimestrul I 2022
Date statistice

07.07.2022 - Buletin lunar nr. 5/2022
Secțiune statistică

13.07.2022 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Mai 2022
Date statistice

14.07.2022 - Datoria externă - mai 2022
Date statistice

14.07.2022 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - mai 2022
Comunicat de presă

14.07.2022 - Balanţa de plăţi - mai 2022
Date statistice

15.07.2022 - Datoria externă - în format SDDS
Date statistice

18.07.2022 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 6 iulie 2022
Publicare ora 15:00

20.07.2022 - Centrala incidentelor de plăți - Iunie 2022
Date statistice

25.07.2022 - Indicatori monetari - Iunie 2022
Date statistice

25.07.2022 - Indicatori monetari - Iunie 2022
Comunicat de presă

29.07.2022 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - iunie 2022
Date statistice

29.07.2022 - Buletin lunar nr. 5/2022
Versiune integrală