Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 11.2019

01.11.2019 - Rezervele internaționale - octombrie 2019
Comunicat de presă

04.11.2019 - Rezervele internaţionale - octombrie 2019
Date statistice

05.11.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Septembrie 2019
Date statistice

05.11.2019 - Buletin lunar 9/2019
Secțiune statistică

05.11.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Septembrie 2019
Date statistice

06.11.2019 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

08.11.2019 - Titluri de valoare de natura datoriei - Septembrie 2019
Date statistice

08.11.2019 - Raport trimestrial asupra inflaţiei, noiembrie 2019
Conferință de presă

11.11.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Septembrie 2019
Date statistice

13.11.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

13.11.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.11.2019 - Datoria externă - Septembrie 2019
Date statistice

13.11.2019 - Balanța de plăți - Septembrie 2019
Date statistice

13.11.2019 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 6 noiembrie 2019
Publicare ora 15:00

13.11.2019 - Balanța de plăți și datoria externă - septembrie 2019
Comunicat de presă

14.11.2019 - Poziția investițională internațională - trimestrul III 2019
Date statistice

14.11.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

15.11.2019 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul III 2019
Date statistice

20.11.2019 - Centrala incidentelor de plăți - Octombrie 2019
Date statistice

26.11.2019 - Indicatori monetari - Octombrie 2019
Date statistice

26.11.2019 - Indicatori monetari - Octombrie 2019
Comunicat de presă

27.11.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – octombrie 2019
Date statistice

28.11.2019 - Buletin lunar 9/2019
Versiune integrală