Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 09.2021

01.09.2021 - Rezervele Internationale - August 2021
Comunicat de presă

02.09.2021 - Rezervele Internationale - August 2021
Date statistice

06.09.2021 - Indicatori de risc bancar - Iulie 2021
Date Statistice

07.09.2021 - Buletin lunar nr. 7/2021
Secțiune statistică

08.09.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iulie 2021
Date Statistice

13.09.2021 - Datoria externă - iulie 2021
Date statistice

13.09.2021 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2021
Comunicat de presă

13.09.2021 - Balanţa de plăţi - iulie 2021
Date statistice

20.09.2021 - Centrala incidentelor de plăți - August 2021
Date Statistice

23.09.2021 - Indicatori monetari - August 2021
Date statistice

23.09.2021 - Datoria externă
Date statistice revizuite

23.09.2021 - Indicatori monetari - August 2021
Comunicat de presă

23.09.2021 - Balanţa de plăţi
Date Statistice revizuite

23.09.2021 - Titluri de valoare de natura datoriei
Date statistice revizuite

24.09.2021 - Poziția investițională internațională
Date statistice revizuite

24.09.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - august 2021
Date statistice

24.09.2021 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice revizuite

29.09.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - August 2021
Date Statistice

30.09.2021 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul II 2021
Secțiune statistică

30.09.2021 - Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) – 2020
Comunicat de presă

30.09.2021 - Buletin lunar nr. 7/2021
Versiune integrală

30.09.2021 - Cercetarea statistică privind investițiile străine directe (ISD) – 2020
Raport anual