Comunicat de presă


Comunicatul Ministerului Finanţelor Publice privind Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a împrumuturilor cu garanţii ipotecare

21.09.2010

În cadrul programului de împrumut al Băncii Mondiale acordat României (Development Policy Loan to Romania) este prevăzută condiţionalitatea referitoare la elaborarea unui Ghid pentru restructurarea extrajudiciară a împrumuturilor cu garanţii ipotecare.

Ghidul a fost elaborat de Ministerul Finanţelor Publice prin colaborarea cu Banca Naţională a României şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale şi în urma consultării Asociaţiei Române a Băncilor şi a Asociaţiei Societăţilor Financiare din România.

Ghidul stabileşte principiile pentru derularea negocierilor dintre persoanele fizice aflate în dificultate financiară şi creditorii acestora în scopul restructurării extrajudiciare a împrumuturilor garantate cu ipoteci.

Principiile prevăzute în Ghid au caracter de recomandare, putând fi extinse, în funcţie de politica proprie a fiecărui creditor, şi altor tipuri de împrumuturi sau produse financiare. Restructurarea împrumuturilor se va realiza potrivit strategiei şi politicii proprii fiecărui creditor.

Prezentul Ghid se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi va fi promovat cu ajutorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al Asociaţiei Române a Băncilor şi al Asociaţiei Societăţilor Financiare din România, precum şi al Băncii Mondiale.


Comunicatul comun al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi al BNR privind Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor societăţilor comerciale