Comunicat de presă


Comunicat comun al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi BNR privind Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor societăţilor comerciale

21.09.2010

În cadrul programului de împrumut al Băncii Mondiale acordat României (Development Policy Loan to Romania) este prevăzută condiţionalitatea referitoare la elaborarea unui Ghid pentru restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor societăţilor comerciale.

Ghidul a fost elaborat de către autorităţile semnatare, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Banca Naţională a României, cu asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale şi în urma consultării Asociaţiei Române a Băncilor şi a Asociaţiei Societăţilor Financiare din România.

Ghidul stabileşte principiile pentru derularea negocierilor dintre societăţile comerciale debitoare şi creditorii acestora în scopul restructurării extrajudiciare a datoriilor societăţilor comerciale.

Principiile prevăzute în Ghid şi notele de îndrumare pentru aplicarea acestora au caracter de recomandare, restructurarea obligaţiilor realizându-se potrivit strategiei şi politicii proprii fiecărui creditor.

Prezentul Ghid se publică pe paginile de internet ale autorităţilor semnatare.


Comunicatul Ministerului Finanţelor Publice privind Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a împrumuturilor cu garanţii ipotecare