Comunicat de presă


Comunicat de presă

29.01.2015

În data de 29.01.2015, la sediul Băncii Naționale a României a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea executivă a BNR, conducerile băncilor comerciale care au acordat credite în franci elvețieni (CHF) și conducerea Asociației Române a Băncilor.

BNR și băncile comerciale sunt preocupate de problema creditelor în CHF, pentru a găsi o serie de soluții de reducere a serviciului datoriei debitorilor care au fost afectați de turbulențele recente de pe piața financiară internațională determinate de decizia Băncii Centrale a Elveției.

În acest sens, s-au agreat următoarele principii care să stea la baza negocierilor între bănci și clienți:

 1. Există o multitudine de situații individuale specifice (în funcție de situația diferită a veniturilor debitorilor, de particularitățile creditelor, de expunerile diferite ale băncilor) care pot fi abordate cu o serie de soluții diferențiate. Nu există o singură situație general valabilă care să reclame o singură abordare general valabilă.
 2. Stabilitatea sistemului financiar bancar este esențială pentru finanțarea creșterii economice, pentru crearea de locuri de muncă, pentru creșterea veniturilor cetățenilor și crearea condițiilor de rambursare a creditelor. Banca Națională protejează stabilitatea sistemului financiar bancar din România și, prin aceasta, protejează interesele milioanelor de deponenți care au depozite în băncile comerciale. Banca Națională subliniază că situația creditării în CHF nu reprezintă un risc sistemic (din perspectiva ponderii reduse în PIB) dar adoptarea unor măsuri inadecvate poate induce un astfel de risc.
 3. Negocierea oricărei soluții va avea în vedere:
  • să fie bine țintită către persoanele care au o reală nevoie de a fi sprijinite;
  • să se bazeze pe o împărțire rezonabilă a costurilor ajustării;
  • să nu afecteze stabilitatea sistemului financiar - bancar - adică să nu creeze riscuri pentru milioane de deponenți;
  • să nu creeze hazard moral – adică să nu genereze așteptări nerezonabile pe viitor (privind neplata serviciului datoriei) și să nu discrimineze debitorii în alte monede (lei, euro, dolari);
  • să nu încalce Tratatul privind Uniunea Europeana și condițiile de aderare a României - adică să nu restricționeze libera circulație a capitalului.
 4. Băncile comerciale vor evalua, de la caz la caz, capacitatea de rambursare a datoriilor de către debitori (în funcție de veniturile acestora și de istoricul lor).
 5. Pentru a rezolva aceste probleme individuale, băncile comerciale au la dispoziție o serie de soluții opționale consistente cu principiul împărțirii poverii ajustării (burden – sharing) aplicat și pe plan internațional. Aceste soluții care pot fi propuse clienților includ, dar nu se limiteaza la:
  • Soluții individualizate care să mențină ratele lunare în lei aferente creditelor în CHF la un nivel apropiat celui din luna decembrie 2014;
  • Conversia creditelor din CHF în lei la cursul zilei și/sau acordarea unui discount privind cuantumul servicului datoriei;
  • Reducerea temporară a ratei dobânzii la creditele în CHF pentru a compensa efectul aprecierii CHF;
  • Flexibilizarea mecanismului de rescadențare și a duratei în raport cu capacitatea financiară a debitorilor, prin aplicarea prevederilor Ordonanței 46/2014, cu modificările avute în vedere privind extinderea sferei de cuprindere a acesteia; simplificarea procedurilor administrative; întărirea protecției debitorilor în raport cu banca (astfel încât în procesul rescadențării creditelor să nu se înăsprească termenii contractului de credit precum rata dobânzii, comisioane, solicitarea constituirii de noi garanții).

Soluțiile sunt complementare; fiecare bancă poate aplica un mix adecvat de soluții adaptat fiecărui caz individual. Ele sunt valabile și pentru creditele acordate în alte monede și pot fi optimizate de la caz la caz.