Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – mai 2014

02.06.2014

La 31 mai 2014, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 30 681 milioane euro, faţă de 32 440 milioane euro la 30 aprilie 2014.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1 248 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice şi altele.
  • Ieşiri de 3 007 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, plăţi din contul Comisiei Europene şi altele. La capitolul plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută se regăsesc rambursări de capital și dobândă din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional (pentru care Banca Naţională a României a rambursat circa 784 milioane echivalent euro, iar Ministerul Finanţelor Publice a rambursat circa 157 milioane echivalent euro) precum și rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în euro a Ministerului Finanţelor Publice scadentă pe data de 6 mai 2014, în suma de 1 339 milioane euro, capital şi dobândă.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 071 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2014 au fost de 33 752 milioane euro, faţă de 35 557 milioane euro la 30 aprilie 2014.

Plăţile scadente în luna iunie 2014 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 667 milioane euro.