Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – martie 2014

01.04.2014

La 31 martie 2014, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 31 276 milioane euro, faţă de 31 653 milioane euro la 28 februarie 2014.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1 733 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice şi altele.
  • Ieşiri de 2 110 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 134 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2014 au fost de 34 410 milioane euro, faţă de 34 860 milioane euro la 28 februarie 2014.

Plăţile scadente în luna aprilie 2014 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 393 milioane euro.