Comunicat de presă


Comunicat de Presă - Academica BNR 2014

03.03.2014

Universități – BNR – Academia Română, instituții în dialogBanca Naţională a României organizează în perioada 3-7 martie 2014 la Sinaia, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov, prima etapă din acest an a proiectului ACADEMICA BNR, un program național de susținere a educației financiare în România la care participă comunitatea academică a 27 de universități din țară.

Deschiderea oficială a acestei etape va avea loc luni, 3 martie 2014, începând cu ora 11:00, în Aula ,,Sergiu T. Chiriacescu’’ a Universității Transilvania din Brașov, fiind marcată de prelegerea susținută de domnul prof. univ. dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR.

Forumul-dezbatere ce se va desfășura în această perioadă include o suită de prezentări, seminarii şi mese rotunde ce vizează teme de actualitate referitoare la mediul financiar-bancar, noua arhitectură de stabilitate financiară la nivel european, activitatea băncii centrale etc. În cadrul acestei etape a proiectului vor participa membrii Consiliului de administraţie al BNR, oficialii Academiei Române, reprezentanți ai Consiliului Național al Rectorilor, Ministerului Educaţiei Naţionale, universităţilor partenere, ai băncii centrale și ai altor instituţii din domeniul financiar-bancar.

Inițiat în anul 2011, proiectul ACADEMICA BNR este menit să acopere nevoia tot mai accentuată de consolidare a cunoștințelor în domeniul financiar-bancar în linie cu tendințele la nivel european. Acest program vizează corpul didactic și mediul academic, public-cheie pentru consolidarea demersurilor în domeniul educației financiare. Formatul cuprinde două secțiuni: management academic, secțiune dedicată întâlnirii membrilor CA al BNR cu rectorii universităţilor partenere și forumul-dezbatere, în cadrul căruia au loc prezentări și dezbateri ale membrilor CA şi ale specialiştilor BNR cu profesorii universitari participanți.

În plus, proiectul sprijină obținerea performanței în managementul academic, consolidează comunicarea instituțională a băncii centrale cu instituțiile reprezentative ale sectorului educațional, realizând totodată un pas calitativ în procesul de creştere a transparenţei, a nivelului de cunoaştere şi înţelegere a deciziilor sale.

Mai multe detalii despre proiectele educaţionale şi activitatea BNR se regăsesc pe www.bnr.ro şi pe www.youtube.com/bnrro .