Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – ianuarie 2014

03.02.2014

La 31 ianuarie 2014, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32.913 milioane euro, faţă de 32.525 milioane euro la 31 decembrie 2013.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.594 milioane euro, reprezentând modificări în structura rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv sumele rezultate din emisiuni de obligațiuni pe piețele interne și internaționale) şi altele.
  • Ieşiri de 3.206 milioane euro, reprezentând reducerea ratei rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3.070 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2014 au fost de 35.983 milioane euro, faţă de 35.434 milioane euro la 31 decembrie 2013.

Plăţile scadente în luna februarie 2014 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 1.173 milioane euro.