Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – decembrie 2013

03.01.2014

La 31 decembrie 2013, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32 525 milioane euro, faţă de 32 414 milioane euro la 30 noiembrie 2013.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1 391 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice şi altele.
  • Ieşiri de 1 280 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele. La capitolul plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută se regăsesc rambursări de capital din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional (pentru care Banca Naţională a României a rambursat circa 228 milioane echivalent euro, iar Ministerul Finanţelor Publice a rambursat circa 120 milioane echivalent euro).

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2 909 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2013 au fost de 35 434 milioane euro, faţă de 35 466 milioane euro la 30 noiembrie 2013.

Plăţile scadente în luna ianuarie 2014 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 257 milioane euro.