Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

30.09.2013

În şedinţa din 30 septembrie 2013, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,25 la sută pe an de la 4,5 la sută începând cu data de 1 octombrie 2013;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR reiterează că va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin calibrarea conduitei politicii monetare şi utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară.

Rata anuală a inflaţiei şi-a continuat trendul descendent atingând nivelul de 3,67 la sută în luna august faţă de 4,41 la sută în luna precedentă datorită scăderii preţurilor volatile, în principal cele ale produselor alimentare şi pe fondul persistenţei deficitului de cerere agregată. Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustată1 a coborât la nivelul de 2,24 la sută în luna august 2013.

Această tendinţă, în linie cu prognozele băncii centrale conform celui mai recent Raport asupra Inflaţiei, întăreşte perspectiva favorabilă a plasării ratei anuale sub ţinta de 2,5 la sută în perioada următoare.

Reluarea procesului de dezinflaţie a permis angajarea unui nou ciclu de relaxare a politicii monetare în condiţiile unei ancorări eficace a anticipaţiilor inflaţioniste și ale monitorizării atente a evoluțiilor mediului intern și internațional. Scăderea ratei dobânzii de politică monetară a fost preluată recent de ratele dobânzilor interbancare şi randamentele titlurilor de stat, ceea ce evidenţiază consolidarea transmisiei politicii monetare. Impactul asupra ratelor dobânzilor la împrumuturile noi în monedă naţională acordate companiilor şi populaţiei este receptat cu un anumit decalaj în timp, fiind deocamdată moderat.

Actualizarea proiecţiei pe termen scurt, realizată prin încorporarea celor mai recente informaţii macroeconomice, reconfirmă accentuarea dezinflaţiei până în prima parte a anului 2014, ca urmare a influenţei favorabile tranzitorii datorate reducerii TVA la pâine şi alte produse de panificaţie şi respectiv, recoltei agricole bune din acest an. În acelaşi timp, o serie de factori atenuează această perspectivă, şi anume: accelerarea procesului de dezintermediere transfrontalieră din sistemul bancar şi volatilitatea apetitului pentru risc al investitorilor ca urmare a evoluţiilor de pe plan mondial.

În acest context, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,25 la sută pe an de la 4,5 la sută. Astfel, începând cu 1 octombrie 2013, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 7,25 la sută pe an de la 7,5 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 1,25 la sută pe an. CA al BNR a decis totodată continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Continuarea procesului de ajustare a condiţiilor monetare are în vedere menţinerea pe termen mediu a stabilităţii preţurilor, corespunzător ţintei staţionare a BNR de 2,5 la sută, precum şi consolidarea premiselor pentru redresarea sustenabilă a creditării sectorului privat, refacerea încrederii şi realizarea unei creşteri economice de durată.

Activitatea economică, în pofida unei ameliorări a perspectivelor sale, a consemnat evoluţii diferite în structură. Exporturile nete – principala sursă de relansare economică – s-au reflectat în continuare pozitiv asupra producţiei industriei prelucrătoare şi a contului curent, compensând impactul nefavorabil exercitat de redresarea lentă a consumului final şi a investiţiilor asupra ritmului de creştere anuală a PIB.

Dinamica anuală reală a împrumuturilor acordate sectorului privat rămâne în teritoriu negativ. Instituţiile de credit au însă în continuare un câmp semnificativ de acţiune pentru reducerea ratelor de dobândă la împrumuturile acordate sectorului real, cu respectarea normelor de prudenţialitate. Ieftinirea împrumuturilor în monedă naţională este de natură să sprijine şi consolideze creşterea sustenabilă a economiei româneşti.

Conduita echilibrată a politicii monetare coroborată cu un mix adecvat al celorlalte politici macroeconomice şi cu noul acord preventiv de finanţare externă încheiat cu instituţiile internaţionale va contribui la consolidarea stabilităţii economiei româneşti şi întărirea rezistenţei acesteia faţă de şocuri externe.

BNR reafirmă că va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin calibrarea conduitei politicii monetare şi utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 noiembrie 2013 când va fi analizat Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1 Calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.» Video: Briefing de presă 30 septembrie 2013