Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - august 2013

02.09.2013

La 31 august 2013, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32 173 milioane euro, faţă de 33 353 milioane euro la 31 iulie 2013.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 888 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice şi altele.
  • Ieşiri de 2 068 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele. La capitolul plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută se regăsesc a noua şi a zecea rambursare de capital şi dobândă din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional (pentru care Banca Naţională a României a rambursat 835 milioane echivalent euro*, iar Ministerul Finanţelor Publice a rambursat 168 milioane echivalent euro*), precum şi rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în euro a Ministerului Finanţelor Publice scadentă pe data de 19 august 2013, în suma de 470 milioane euro, capital şi dobândă.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 507 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2013 au fost de 35 680 milioane euro, faţă de 36 697 milioane euro la 31 iulie 2013.

*
*   *

De la începutul anului, în contul datoriei publice în valută către Fondul Monetar Internaţional, Banca Naţională a României a rambursat, capital plus dobândă, 2 619 milioane echivalent euro, iar Ministerul Finanţelor Publice a rambursat 605 milioane echivalent euro.

Până la sfârşitul anului, în contul datoriei publice în valută către Fondul Monetar Internaţional, Banca Naţională a României urmează să plătească, capital plus dobândă, circa 1 294 milioane echivalent euro, iar Ministerul Finanţelor Publice circa 414 milioane echivalent euro.


* plăţile către FMI sunt exprimate în DST. Sumele au fost convertite în echivalent euro folosind cursurile medii lunare BNR din luna plăţii