Comunicat de presă


Emisiune numismatică - set de trei monede dedicat aniversării a 140 de ani de telecomunicaţii militare

28.06.2013

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 1 iulie 2013, un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 140 de ani de telecomunicaţii militare.

Caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:


Valoare nominală 100 lei 5 lei 1 leu
Metal aur argint tombac cuprat
Titlu 999‰ 925‰ -
Formă rotundă rotundă rotundă
Diametru 21 mm 30 mm 37 mm
Greutate 6,452 g 15,55 g 23,5 g
Calitate proof proof proof
Cant zimţat zimţat zimţat
Avers
Revers

Aversul monedei din aur redă imaginea unor militari transmisionişti din Primul Război Mondial realizând legături telefonice, telegrafice şi radio pe un câmp de luptă - reproducere după o metopă de pe Monumentul eroilor din arma geniului – Leul, din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „100 LEI” şi anul de emisiune „2013”.

Aversul monedei din argint redă imaginea unor militari transmisionişti din Primul Război Mondial realizând legături telefonice, telegrafice şi radio pe un câmp de luptă - reproducere după o metopă de pe Monumentul eroilor din arma geniului – Leul, din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „5 LEI” şi anul de emisiune „2013”.

Aversul monedei din tombac cuprat redă imaginea unor militari transmisionişti din Primul Război Mondial realizând legături telefonice, telegrafice şi radio pe un câmp de luptă - reproducere după o metopă de pe Monumentul eroilor din arma geniului – Leul, din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „1 LEU” şi anul de emisiune „2013”.

Reversul, comun celor trei monede, prezintă furgonul unui telegraf de campanie, reprodus după un desen din 1877 de Sava Henţia, un soldat transmisionist din Primul Război Mondial, reprodus după statuia de pe Monumentul eroilor din arma geniului – Leul, din Bucureşti, inscripţiile „1873” şi „140 DE ANI”, iar la exterior, inscripţia în arc de cerc „TELECOMUNICATII MILITARE”.

Setul de monede, ambalate în capsule de metacrilat transparent, va fi însoţit de o broşură de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactată în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Tirajul pentru această emisiune este de 250 seturi monede (din aur, argint şi tombac cuprat).

Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru setul de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat), inclusiv broşura de prezentare, este de 1.750,00 lei/set.

Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat din setul dedicat aniversării a 140 de ani de telecomunicaţii militare au putere circulatorie pe teritoriul României.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a setului de monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.