Comunicat de presă


Comunicat de presă

25.04.2013

Banca Naţională a României informează că joi, 25 aprilie 2013, Banca Centrală a Republicii Cipru (BCC) a hotărât soluţionarea situaţiei sucursalei din România a Bank of Cyprus (BoC), entitate aflată în proces de restructurare.

Prin decret al BCC s-a decis transferul unei părți din activele şi pasivele de la sucursala BoC către MARFIN BANK România SA, bancă românească cu capital străin, supusă reglementării şi supravegherii exercitate de către Banca Naţională a României.

Acest transfer vizează toate depozitele clienţilor sucursalei din România a BoC, persoane fizice şi companii, cu excepţia depozitelor constituite de unii clienți drept garanţii pentru creditele primite de la această sucursală. În contrapartida acestor depozite asumate de MARFIN BANK România SA, prin protocolul de predare-primire, BoC a transferat lichidităţi substanţiale, precum şi un portofoliu de credite de bună calitate, cu garanţii solide, acordate persoanelor fizice şi IMM-urilor.

Depozitele transferate de la sucursala din România a BoC către MARFIN BANK Romania SA intră, astfel, sub prevederile legislației românești, fără a fi afectate de măsurile aplicate de autoritățile din Cipru. Reamintim că regimul de garantare a depozitelor din România asigură, conform normelor Uniunii Europene și legislației naționale, protejarea acestora în limita plafonului de 100.000 euro.

Clienţii transferați ai sucursalei BoC din România vor putea derula operaţiuni bancare prin prezentarea la unităţile MARFIN BANK Romania SA.

Referitor la activitatea sucursalei BoC din România, precizăm că aceasta va desfășura în continuare operaţiuni ce vizează, în principal, administrarea portofoliului de credite rămas în gestiunea sa, care au ca sursă de finanţare linii de credit de la banca-mamă.

În noile condiţii, MARFIN BANK Romania SA rămâne o entitate bancară solidă, indicatorii de solvabilitate şi lichiditate ai acesteia situându-se în parametrii ceruţi de către Banca Naţională a României în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere. Mai mult, s-a hotărât majorarea capitalului social al MARFIN BANK Romania SA de către banca-mamă a acesteia (din Cipru), fapt ce contribuie la consolidarea suplimentară a băncii româneşti cu capital străin.

BNR reafirmă faptul că de la demararea operaţiunii de restructurare a sucursalei din România a BoC a fost în permanent contact cu Banca Centrală a Republicii Cipru, cu care a avut o bună conlucrare, pentru a asigura reuşita acestei operaţiuni.