Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – februarie 2013

01.03.2013

La 28 februarie 2013, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32 169 milioane euro, faţă de 31 459 milioane euro la 31 ianuarie 2013.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2 158 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv emisiunea de obligaţiuni denominate în dolari americani a Ministerului Finanţelor Publice de circa 1 110 milioane echivalent euro) şi altele.
  • Ieşiri de 1 448 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (inclusiv a patra rambursare de capital şi dobândă în sumă de circa 691 milioane echivalent euro din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional) şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4 046 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 28 februarie 2013 au fost de 36 215 milioane euro, faţă de 35 577 milioane euro la 31 ianuarie 2013.

Plăţile scadente în luna martie 2013 în contul datoriei publice şi public garantată denominate în valută însumează 461,58 milioane euro.