Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – ianuarie 2013

01.02.2013

La 31 ianuarie 2013, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 31.459 milioane euro, faţă de 31.206 milioane euro la 31 decembrie 2012.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1.985 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 1.732 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.118 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2013 au fost de 35.577 milioane euro, faţă de 35.413 milioane euro la 31 decembrie 2012.

Plăţile scadente în luna februarie 2013 în contul datoriei publice şi public garantată denominate în valută însumează 862,65 milioane euro.