Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – noiembrie 2012

03.12.2012

La 29 noiembrie 2012, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 31 167 milioane euro, faţă de 31 770 milioane euro la 31 octombrie 2012.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3 297 milioane euro, reprezentând alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 3 900 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (inclusiv a doua rambursare de capital şi dobândă în data de 6 noiembrie în sumă de 726,72 milioane echivalent euro din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional) şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4 427 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 29 noiembrie 2012 au fost de 35 594 milioane euro, faţă de 36 177 milioane euro la 31 octombrie 2012.

Plăţile scadente în luna decembrie 2012 în contul datoriei publice şi public garantată denominate în valută însumează 376,49 milioane euro.