Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

27.09.2012

În şedinţa din 27 septembrie 2012, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor pe termen mediu şi de menţinere a stabilităţii financiare.

Rata anuală a inflaţiei a crescut, atingând nivelul de 3,88 la sută în luna august 2012, ca urmare a manifestării unui efect statistic de bază care a fost anticipat în prognozele Băncii Naționale a României. Acesta va exercita o influenţă nefavorabilă tranzitorie, dar efectele sale sunt deja amplificate de majorarea preţurilor alimentare volatile interne pe fondul secetei, alături de creşterea cotaţiilor materiilor prime agricole pe plan international, precum și de evoluțiile recente ale cursurilor de schimb pe piețele valutare.

Totuşi, până în luna august 2012, creşterea medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni a fost de 2,8 la sută, nivel apropiat de media Uniunii Europene şi a zonei euro. În acelaşi timp, rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 a fost de 2,6 la sută faţă de 2,3 la sută în luna iulie, în condiţiile în care impactul nefavorabil al deprecierii monedei naţionale, cu efect asupra anticipațiilor, a fost atenuat de persistenţa deficitului de cerere agregată.

Contextul extern a rămas volatil, marcat de incertitudini privind soluţionarea durabilă a crizei datoriilor suverane din zona euro şi evoluţia sistemelor bancare din anumite țări europene, pe fondul înrăutăţirii perspectivelor creşterii economice la nivel mondial. În aceste condiţii, volatilitatea ridicată a aversiunii faţă de risc a investitorilor se menţine drept coordonată principală a mediului extern, cu influenţă asupra fluxurilor de capital.

În plan monetar, se consemnează în continuare o slăbire a dinamicii creditului acordat sectorului privat, fiind de subliniat temperarea cu precădere a dinamicii împrumuturilor în valută.

Conduita politicii monetare a rămas prudentă, prin adecvarea condiţiilor monetare în sens larg la evoluțiile contextelor macroeconomice intern şi internaţional. Eforturile băncii centrale de gestionare a lichidităţii de pe piaţa monetară au condus la o uşoară atenuare a asimetriei distribuţiei acesteia.

Evaluările recente relevă deteriorarea perspectivei pe termen scurt a inflaţiei, cu precădere la nivelul prețurilor volatile, ca urmare a materializării unor riscuri evidenţiate în cadrul celei mai recente prognoze a BNR, în special a celor privind evoluţia preţurilor interne şi internaţionale ale produselor alimentare. Persistența deficitului amplu de cerere agregată va continua însă să acționeze în sensul dezinflației.

Toate acestea impun păstrarea unei conduite prudente a politicii monetare, în vederea ancorării ferme a anticipaţiilor inflaţioniste.

Menţinerea conduitei prudente a politicii monetare este reclamată şi de mediul extern incert, care, suprapus evoluţiilor interne asociate anului electoral, poate amplifica brusc riscurile asociate volatilităţii mişcărilor de capital şi a celor aferente cursului de schimb.

Ca urmare, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

BNR reiterează faptul că implementarea unui mix echilibrat al politicilor macroeconomice şi realizarea reformelor structurale, în contextul îndeplinirii angajamentelor convenite în cadrul acordurilor cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale, sunt esenţiale pentru atingerea obiectivelor privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi de consolidare a stabilităţii financiare, care constituie premise pentru o creştere economică sustenabilă şi de durată.

CA al BNR reafirmă că banca centrală va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure îndeplinirea obiectivelor privind stabilitatea preţurilor şi cea financiară.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 2 noiembrie 2012, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1 Rata inflaţiei de bază CORE 2 ajustată este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcoolice.» Video: Briefing de presă 27 septembrie 2012