Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - martie 2000

04.04.2000

Procesul de consolidare a rezervelor valutare la Banca Naţională a României a continuat şi în luna martie, astfel încât la finele trim.I 2000 acestea s-au situat la nivelul de 1 632,5 milioane dolari.

Creşterea cu 67,3 milioane dolari a rezervei valutare în luna martie 2000 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 206,7 milioane dolari;

  • Plăţi de 37,9 milioane dolari, reprezentând rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;

  • Răscumpărări de titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă, în suma de 120,6 milioane dolari;

  • Alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, dobânzi încasate la plasamente, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 19,1 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 103,6 tone, dar în condiţiile evoluţiei preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a diminuat la 919,2 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale BNR (valute plus aur) să se situeze la peste 2,5 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe şi interne (în valută), directe şi garantate de Ministerul Finanţelor sunt de 998 milioane dolari, din care răscumpărările titlurilor de stat în valută emise pe piaţa internă însumează 186 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe