Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

02.08.2012
În şedinţa din 2 august 2012, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:
  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 august 2012.

Analiza indicatorilor macroeconomici relevă evoluţia inflaţiei în linie cu prognozele băncii centrale. În acelaşi timp, se remarcă o accentuare a riscurilor asimetrice la adresa perspectivei inflaţiei pe fondul unei conjuncturi externe adverse şi al tensiunilor politice interne.

După atingerea, în luna mai, a unui minim istoric de 1,79 la sută, rata anuală a inflaţiei a crescut uşor, la nivelul de 2,04 la sută în luna iunie, ca urmare a începerii manifestării unui efect statistic de bază, anticipat a produce efecte nefavorabile temporare cu precădere în trimestrul al treilea al anului 2012.

Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 s-a menţinut de asemenea în apropierea nivelului de 2,0 la sută în condiţiile în care persistenţa deficitului de cerere agregată a atenuat efectele nefavorabile ale recentei deprecieri a monedei naţionale.

Pe plan extern, se remarcă deteriorarea perspectivelor activităţii la nivel global în condiţiile unei aversiuni sporite faţă de risc a investitorilor şi ale incertitudinilor legate de soluţionarea durabilă a crizei datoriilor suverane din zona euro.

Această evoluţie, suprapusă persistenţei tensiunilor politice interne, generează ieşiri nete de capital cu impact nefavorabil asupra cursului de schimb al leului. Decelerarea ritmului de creştere a împrumuturilor în valută a condus totodată la o temperare a expansiunii creditului acordat sectorului privat.

Conduita politicii monetare a rămas prudentă, vizând consolidarea perspectivelor de menţinere durabilă a ratei inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei şi crearea premiselor pentru o redresare economică sustenabilă.

În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează evoluţia şi tendinţele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Proiecţia actualizată reconfirmă perspectiva menţinerii ratei anuale a inflaţiei în intervalul de variaţie din jurul ţintei pe tot parcursul orizontului de prognoză, în pofida unor perspective pe termen scurt marcate de evoluţii conjuncturale ale pieţelor financiare şi de impactul nefavorabil temporar al efectului statistic de bază menţionat anterior.

Sporirea aversiunii faţă de risc a investitorilor în condiţiile mediului extern nefavorabil şi ale unei eventuale prelungiri a tensiunilor politice interne, suprapusă elementelor menţionate anterior, reclamă păstrarea unei atitudini prudente a politicii monetare, prin asigurarea unui ansamblu al condiţiilor monetare reale adecvat ancorării eficace a anticipaţiilor, îndeplinirii obiectivului de menţinere a stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi susţinerii unei bune funcţionări a pieţelor financiare.

În acest context, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reiterează că atingerea obiectivelor privind stabilitatea preţurilor şi cea financiară, în contextul continuării îndeplinirii angajamentelor convenite în cadrul acordurilor cu UE, FMI şi alte instituţii financiare internaţionale, este crucială pentru susţinerea unei creşteri economice durabile în cadrul unui mix echilibrat al politicilor macroeconomice.

BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor pe termen mediu şi de menţinere a stabilităţii financiare.

Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 august 2012. Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 27 septembrie 2012.

1Rata inflaţiei de bază CORE 2 ajustată este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcooliceVideo:
» Briefing de presă 2 august 2012
» Conferință de presă 6 august 2012 - Raport trimestrial asupra inflației