Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – iulie 2012

01.08.2012

La 31 iulie 2012, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32 141 milioane euro, faţă de 32 960 milioane euro la 30 iunie 2012.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1 292 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 2 111 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4 413 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2012 au fost de 36 554 milioane euro, faţă de 37 121 milioane euro la 30 iunie 2012.

Plăţile scadente în luna august 2012 în contul datoriei publice şi public garantată denominate în valută, însumează 942,61 milioane euro.