Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - aprilie 2000

06.05.2000

În continuarea procesului de consolidare a rezervelor valutare la Banca Naţională a României, la sfârşitul lunii aprilie 2000 nivelul acestora a crescut la 1.695,0 milioane dolari.

Creşterea cu 62,5 milioane dolari a rezervei valutare în luna aprilie 2000 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în suma de 244,9 milioane dolari;

  • Restituire depozite pe termen scurt (inclusiv dobânzi aferente) atrase de B.N.R. în sumă totală de 103,0 milioane dolari;

  • Plăţi de 43,7 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;

  • Răscumpărări nete titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă, în suma de 37,9 milioane dolari;

  • Alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, dobânzi încasate la plasamente, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 2,2 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 104,1 tone, dar în condiţiile evoluţiei preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a majorat la numai 922,9 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale BNR (valute plus aur) să se situeze la peste 2,6 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe şi interne (în valută), directe şi garantate de Ministerul Finanţelor sunt de 794 milioane dolari, din care răscumpărările titlurilor de stat în valută emise pe piaţa internă însumează 112 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe.