Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - mai 2000

02.06.2000

În condiţiile asigurării integrale a serviciului datoriei publice externe, pe de o parte şi ale tensiunilor recente manifestate în sistemul financiar-bancar românesc, pe de altă parte, la 31 mai 2000 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 1622,2 milioane dolari.

Reducerea cu 72,8 milioane dolari a rezervei valutare în luna mai 2000 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 153,2 milioane dolari;

  • tranzacţii "repo" cu titluri în valută emise de Ministerul Finanţelor pentru 70,6 milioane dolari;

  • plăţi de 77,5 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;

  • răscumpărări nete titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă, în sumă de 82,6 milioane dolari;

  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, dobânzi încasate la plasamente, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 4,7 milioane dolari.

Rezerva de aur se menţine la 104,1 tone, dar în condiţiile evoluţiei preţurilor internaţionale, valoarea acestora s-a diminuat la 911,4 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale BNR (valute plus aur) să se situeze la peste 2,5 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor, precum şi scadenţele la resursele atrase pe termen scurt de Banca Naţională a României, sunt în sumă totală de 592 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe.