Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - iulie 2000

02.08.2000

În continuarea procesului de consolidare a rezervelor valutare la Banca Naţională a României, la sfârşitul lunii iulie 2000 nivelul acestora a crescut la 2.174,0 milioane dolari.

Creşterea cu 267,2 milioane dolari a rezervei valutare în luna iulie 2000 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 125,9 milioane dolari;

  • resurse de 100 milioane dolari atrase de BNR pe termen scurt;

  • împrumut primit de la Banca Mondială în sumă de 80 milioane dolari;

  • plăţi de 79,5 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;

  • intrări nete de 13,0 milioane dolari din titluri în valută emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă;

  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, dobânzi încasate la plasamente, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 27,8 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 104,3 tone, dar în condiţiile evoluţiei preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 930,3 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale BNR (valute plus aur) să se situeze la peste 3,1 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor însumează 307 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe.