Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - august 2000

04.09.2000

În condiţiile asigurării integrale a serviciului datoriei publice externe, la 31 august 2000 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 2158,2 milioane dolari.

Reducerea cu 15,8 milioane dolari a rezervei valutare în luna august a.c. a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 21,5 milioane dolari din vânzări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă;

  • împrumut primit de la Banca Mondială în valoare de 19,2 milioane dolari;

  • plăţi de 45,1 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;

  • vânzări nete ale băncii centrale în piaţa valutară în sumă de 34,1 milioane dolari;

  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, dobânzi încasate la plasamente, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 22,7 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 104,4 tone, dar în condiţiile evoluţiei preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 922,6 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale BNR (valute plus aur) să se situeze la aproape 3,1 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor însumează 252 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe.