Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - septembrie 2000

03.10.2000

În condiţiile asigurării integrale a serviciului datoriei publice externe, la 30 septembrie 2000 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 2 135,6 milioane dolari.

Reducerea cu 22,6 milioane dolari a rezervei valutare în luna septembrie a.c. a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 32,2 milioane dolari din vânzări titluri de stat în valută, emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă;

  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 9,6 milioane dolari;

  • plăţi de 43,7 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;

  • vânzări nete ale băncii centrale în piaţa valutară în sumă de 25,3 milioane dolari;

  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 4,6 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 104,5 tone, dar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 921,2 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale BNR (valute plus aur) să se situeze la 3,06 miliarde dolari.

Până la sfârşitul acestui an, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directă şi garantată de Ministerul Finanţelor însumează 209 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe.