Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - decembrie 2000

04.01.2001

Procesul de consolidare a rezervelor valutare la Banca Naţională a României a continuat şi în luna decembrie, astfel încât la finele anului 2000 acestea s-au situat la nivelul de 2 496,9 milioane dolari.

Creşterea cu 193,2 milioane dolari în luna decembrie 2000 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări nete ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 118,4 milioane dolari;
  • cedări de valută la rezerva statului de 41,6 milioane dolari, inclusiv din valorificări active şi privatizări;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale în sumă de 11,2 milioane dolari;
  • plăţi de 58,4 milioane dolari rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, plăţi, cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 80,4 milioane dolari.

Rezerva de aur a crescut la 104,9 tone şi, în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a majorat la 919,5 milioane dolari, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 3,4 miliarde dolari.

În anul 2001, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directă şi garantată de Ministerul Finanţelor însumează 1 427 milioane dolari.

Banca Naţională a României acţionează în continuare pentru consolidarea activelor sale de rezervă şi asigurarea serviciului datoriei publice externe.